תקנון האתר

כללי

1.  אתר ‘ Roomizz ’ (להלן: "Roomizz" ו/או “האתר”) הינו אתר למכירת קורסים דיגיטליים ופגישות ייעוץ לגולשים באינטרנט בבעלות חברת Roomizz  ח.פ. 301584371.

2. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מוצרים שעוצבו ויוצרו על ידי Roomizz

3.  האתר אמנם מנוסח בלשון נקבה, אולם מיועד לשני המינים.

4.  מכירת המוצרים באתר נעשית באמצעות מכירה ישירה באתר בלבד.

5.  הזמנה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “הזמנה”).

6.  בתקנון זה משתמש הינו כל גולש באתר, לרבות חברה, בין לשם צפייה בתכני האתר ובין לשם רכישת מוצרים (להלן: “משתמש”), הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.  המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, הכשיר לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין.  

ב.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ג.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ד. המשתמש לא יעשה שימוש באתר ו/או במוצרים למטרה לא חוקית מכל סוג שהוא.

7. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי וכיו”ב).

8. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי משתמש באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין נציגי האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון.

9. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים בו יהוו את הסכמת המשתמש לתנאים הכלליים וליתר התנאים המובאים בתקנון זה. לפיכך, משתמש אשר אינו מסכים לתנאי תקנון זה או לתכניו של האתר מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

10. מובהר כי נציגי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מראש.

11. נציגי האתר רשאים למנוע את הגישה ו/או ההזמנה באתר אם:

א.  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין;

ב.  המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

ג.   המשתמש מסר באתר בהליך הרכישה פרטים שגויים במתכוון;

ד.  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או צד ג’ כלשהו.

12. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י נציגי האתר ו/או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

13. משתמש המבצע הזמנה דרך האתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון זה, וכי הינו מסכים להוראות ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון.

14. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

15. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

16. קופוני הנחה ומבצעים למיניהם לא יחולו על פריטים בסייל, אלא אם נאמר במפורש אחרת. ניתן לממש את הקופון באתר בלבד.

17. במידה ומזמין תייג ברשתות החברתיות את התיוג הבא – Roomizz /  @Roomizz.arcdesign#, הנהלת האתר תראה בכך הזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי שיש באפשרותה להשתמש בו ולהעלות אותו באתר או ברשתות חברתיות שונות. מזמין שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ”ל יפנה להנהלת האתר ואלה ידאגו להסיר את אותו התוכן באופן מיידי.

18. באתר קיימת אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר (“ניוזלטר”). במידה והלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר הרשמה, יהיה באפשרותו להסיר את עצמו בתחתית הדיוור שיתקבל אצלו.

רכישה באתר

1.  האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.

2. התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. הקניה מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראי באתר בקניה בטוחה (תחת שרותי isracard global-Wix בתקני אבטחה מחמירים)/ בקניה באמצעות כרטיסי אשראי,  Roomizz משתמשת בשירותי Isracard Global בע”מ חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

3. על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:

א.  יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים.

ב.  לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר.

ג.   על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ “הוספה לסל הקניות”.

ד.   על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על “סל קניות” בצדו הימני של המסך  (אייקון של סל).

ה.  על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניה יש ללחוץ על “המשך לקופה”.

ו.    לחיצה על כפתור “המשך לקופה” יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בקניה מאובטחת מטעם Isracard Global.

4.  על המשתמש להקפיד למסור את הפרטים הנדרשים באתר בצורה מדויקת ועדכנית. 

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק.

5.   פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לביצוע ההזמנה.

6.  האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים בכל עת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. במידה ומחירים עודכנו טרם להשלמת הליך ההזמנה, המשתמש יחוייב לפי המחיר העדכני.

7.  האתר רשאי  להציע באתר  מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

8. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי. לאחר אישור חיוב ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת מייל אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.

9. במידה וחברת האשראי / פייפאל / שירות ארנק אלקטרוני אחר לא אישר את העסקה, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש. במידה והמשתמש לא יקבל אישור מחברת האשראי, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה. במקרה זה, אין היא מחוייבת כלפי המשתמש בשום דרך..

10. לא ניתן לבצע ביטול הזמנה מאחר והמוצר אינו דיגיטלי ונשלח ישירת לאחר מתן אישור ההזמנה מחברת כרטיסי האשראי.

11. החברה פועלת להציג מידע שלם ומדוייק באתר, אולם יובהר כי ייתכנו, בתום לב טעויות סופר בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למוצר והחברה לא תישא באחריות בכל הקשור או הנובע מכך.

12. מוסכם כי החברה תשתדל כמיטב יכולתה להציג את תמונות המוצרים באתר מדוייקות ככל האפשר, אולם יובהר כי תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למשתמש תזכורת על הזמנה שלא הושלמה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש וכן יצירת קשר טלפוני למתן סיוע בתהליך.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

1. לא ניתן לבצע ביטול הזמנה למוצר דיגיטלי או לבצע החזרה.

2. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. אם נפלה בהצעה טעות סופר;

ב. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו;

ג. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.

3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

4. במידה והמוצר לא הגיע לכתובת המייל של המשתמש עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, חלה עליו החובה לפנות באופן מיידי לשירות לקוחות באתר או בדואר אלקטרוני: roomizz.anat@gmail.com, על מנת ליידע את הנהלת האתר בדבר העיכוב. היה ולא הודיע המשתמש על העיכוב האמור, לא תהיה בידו האפשרות לטעון לעיכוב בהגעת המוצר.

פניות אל נציגי החברה

1. בכל שאלה לגבי האתר, תכניו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לנציגי האתר דרך “צור קשר” לדואר אלקטרוני roomizz.anat@gmail.com , וכן דרך שיחה טלפונית למספר 0524732269  (זמין בימי עסקים א-ה).

2. נציגי האתר יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם בתוך 3 ימי עסקים.

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין ו/או לצד ג’, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר או שימוש בו, שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

3. בכל מקרה לא תישא החברה ו/או הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

4. החברה לא תהא אחראית למוצרים הנרכשים מספקים אחרים לרבות טיב המוצר, שירות לקוחות ואספקת המוצר לבית הלקוח.

5. מחירים המפורסמים "ברשימת קניות" הינם באחריות גורם ג' וניתנים לשינוי ללא התראה מראש. אין החברה קשורה לספקים אלו אלא רק מתווכת.

קניין רוחני

1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות הדגמים, החומרים הויזואליים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנה רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, תיאור המוצרים ועיצובם, תמונות באתר, כתובת האינטרנט, רשימת המוצרים וכל פרט אחר בקשר עם הפעלת האתר.

2.  אין להעתיק, להשתמש, להציג, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גרפיים, תמונות וטקסטים, עיצוב חדרים, תמונות החדרים, סרטונים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3. שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, יכול להיעשות אך ורק עם קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר  באתרים של צד ג’, בכפוף להסכמת החברה ובכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע והמשתמש יסירו באופן מיידי.

5. שם החברה וכן שם המותג של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם רכוש החברה בלבד. שימוש בהם יעשה בהסכמתה של החברה בכתב ומראש.

6. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, חומרים ויזואליים, תמונות, אייקונים (ICONS), עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

7. אין לעשות שימוש בשום עיצוב של מוצר ו/או סימן מסחרי המופיע באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני של החברה.

8. שימוש בשירותי האתר יהיה למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להשתמש ביישומי מחשב או בכל אמצעי אחר למטרות העתקה, אחזור, חיפוש, סריקה של תכנים מהאתר.

10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

סודיות מידע ופרטיות המשתמש

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

3. האתר לא יעשה כל שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

4. החברה משתמשת בתקני האבטחה המחמירים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על קניה בטוחה ועל סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בשרותי Isracard Global מבית ישראכרט בע”מ, שעומדים בתקני אבטחה מחמירים, לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

5. האתר יאפשר גישה למידע רק לנציגיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות והעברת אינפורמציה למזמין הפריטים.

6. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיימות מקרים אשר אינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL .

8. Roomizz  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

10.   הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

11.   בעת ביצוע רכישה באתר, מתבקש הלקוח למסור את פרטיו האישיים על מנת שיהיה בידי החברה לספק את המוצרים ללקוח וכן כדי ללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים על ידי הלקוח, מהווה הסכמה למסירתם.

12.  החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. לעובדי החברה תהיה גישה למידע הנ”ל.

13.  הלקוח מתבקש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים כאשר הוא מבצע הרשמה לאתר ו/או מבצע הזמנת מוצרים. ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון,כתובת מייל. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

14.  יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

15.  הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישור של מדיניות הפרטיות מהווים הסכמה של הלקוח שפרטיו יוחזקו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר או מי מטעמה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: (א) כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר; (ב) כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר; (ג) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ד)  לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ה) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

16.  מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

17.  הנהלת האתר לא תמסור את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר; (ד) במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ה) הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לגוף אחר הקשור להנהלת האתר, לרבות מקרה בו החברה תתמזג עם גוף אחר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

18.  החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

19.  החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע; לקוח שאינו מעוניין בעוגיות יכול להימנע מהן על ידי הגדרות בדפדפן האישי שלו. כמו כן, יכול הוא למחוק את העוגיות ממחשבו בכל עת.

20.  הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.